HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

TRIKRÁT STAČILO

ZDRAVIE, JANUÁR 2020: TRIKRÁT STAČILO
cinre

Príbeh pacienta CINRE Mariána Grajzu, ktorý mal nebezpečne zúženú koronárnu cievu. Zachránili ho rýchle zákroky špičkových odborníkov CINRE. K ochoreniu sa vyjadruje MUDr. Marián Piešťanský, intervenčný kardiológ CINRE.

Celý článok