HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI SI NAŠLI NAJLEPŠIE NEMOCNICE

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, 14. MAREC 2019: HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI SI NAŠLI NAJLEPŠIE NEMOCNICE; CINRE DOSTALO OD PACIENTOV 3. MIESTO; Z HĹBKY SRDCA ĎAKUJEME!
cinre

Veľmi nás teší a z hĺbky srdca ďakujeme za toto nádherné ocenenie od našich pacientov. CINRE, teda Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby v Bratislave existuje len rok, o to viac si to preto vážime. Dnes už v CINRE pracujeme na plnej kapacite 58 lôžok, k liečbe neurovaskulárnych a kardiovaskulárnych ochorení pristupujeme u pacientov mimoriadne komplexne a zároveň individuálne, v tomto smere sme jedinečná nemocnica a naši pacienti to už zjavne docenili. Mottom nášho Centra je oprávnene: neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. V tomto smere to už ocenili aj zahraničné pracoviská, veď za prvý rok existencie sa u nás školili špecialisti zo 14 krajín na svete, prispievame tak aj k šíreniu dobrého mena slovenského zdravotníctva v zahraničí. Je to ale aj ľudský, profesionálny a tímový prístup všetkých 160 zamestnancov CINRE, ktorí spoluvytvárajú pacientom príjemné prostredie počas hospitalizácie. Naša práca je poslanie pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Sme preto právom hrdí, že novinári nás označili aj za “usmievanú nemocnicu”, kde sa robí krásna medicína s úsmevom na tvári.

Celý článok