HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Pracovať na Slovensku bola pre nás výzva

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 2/2019: Pracovať na Slovensku bola pre nás výzva, hovorí MUDr. Oto Hlinomaz, CSc., intervenčný kardiológ
cinre

 

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 2/2019: Pracovať na Slovensku bola pre nás výzva, hovorí MUDr. Oto Hlinomaz, CSc., intervenčný kardiológ

Celý článok