HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

HOTLINE 24/7
PRE LEKÁROV

URGENTNÝ KARDIO INTERVENČNÝ SERVIS:

+421 945 444 333

URGENTNÝ NEURO / ANGIO INTERVENČNÝ SERVIS:

+421 945 400 100

PORADŇA
PRE PACIENTOV

ŽIADOSŤ O ODBORNÉ VYŠETRENIE

ZMLUVNÍ PARTNERI

Cinre poskytuje špičkovú zdravotnícku starostlivosť bez doplatku a pre poistencov všetkých 3 zdravotných poisťovní.

Foto: Peter Frolo

Laureátom ceny  Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Mimoriadna cena za celoživotné dielo sa stal MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ CINRE

Priatelia, s úprimnou radosťou vám oznamujeme, že MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, výkonný a medicínsky riaditeľ našej nemocnice CINRE sa stal laureátom prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Mimoriadna cena za celoživotné dielo. Toto najvyššie ocenenie získal MUDr. I. Vulev na základe návrhu verejnosti a po posúdení odbornej poroty.

MUDr. Ivan Vulev je vo svojom odbore – intervenčnej rádiológii a neurorádiológii uznávanou európskou a svetovou kapacitou. Svoju profesiu berie ako poslanie, ktorým je zachraňovať ľudské životy. Každý jeden pacient je pre neho novou výzvou, novým príbehom… Je ľudský, pracovitý, trpezlivý a nechýba mu empatia a pokora.

Na prelome rokov 2017 a 2018 spolu so svojim tímom založil špičkové pracovisko –  Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Dal tak šancu mnohým pacientom, odkázaným na najmodernejšiu liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení, ktorí sú často na pokraji života a smrti. CINRE vzniklo práve pre to, aby prispelo k znižovaniu odvrátiteľných úmrtí u nás. Zdravotnícka starostlivosť u nás je plne hradená zdravotnými poisťovňami a pacienti CINRE si nedoplácajú nič. Počas krátkej doby existencie dostala nemocnica CINRE od pacientov už niekoľko ocenení. Veľmi si vážime, že v hodnotení spokojnosti pacientov VšZP dokonca CINRE získalo 1. miesto spomedzi všetkých ústavných zariadení u nás.
O tom, že CINRE je naozaj špičkové zdravotnícke zariadenie, svedčí i fakt, že za necelé prvé 2 roky jeho existencie sa už v CINRE školili odborníci zo 16 krajín celého sveta ako sú napr. Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Rusko, Južná Kórea či Singapur.

Celý kolektív CINRE zo srdca úprimne gratuluje, tešíme sa s Tebou Ivan!
Prajeme Ti veľa zdravia a síl v úspešne nastúpenej ceste.

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby. Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita.

Spoločnosť CINRE realizuje široké spektrum činností na poli diagnostiky a komplexnej intervenčnej rádiologickej liečby pri neurologických, neurochirurgických, angiologických, kardiologických i mnohých ďalších diagnózach. Komplexný tím odborníkov vedie uznávaný špičkový intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE.

Non-stop (teda dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni) poskytuje tím CINRE špičkovú odbornosť a vysokú bezpečnosť pri ošetrení krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, pri urgentnej liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody (mechanická stent-trombektómia), realizuje extra a intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien. Ďalej sa zaoberá endovaskulárnou liečbou akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, poskytuje venózne intervencie (farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov), endovaskulárnu liečbu akútnej a masívnej pľúcnej embólie.

Tiež vykonáva selektívne koronarografie (SKG) a perkutánne koronárne intervencie (PKI). Ďalej realizuje endovaskulárnu liečbu ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov, renovaskulárne a viscerálne intervencie i endovaskulárnu embolizačnú liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní. V prípade arteriovenóznych malformácii realizuje etanolovú abláciú periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH). V rámci diagnostických činností realizuje CT koronarografické vyšetrenia a 4D CT angiografie.

Veríme, že využijete toto významné zvýšenie dostupnosti a kvality na poli endovaskulárnej liečby u nás.