HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 | PACIENTI 02/3904 9302

Poradňa

Žiadosť o odborné vyšetrenie ... o radu ... alebo podrobnejšie informácie.

Do uvedeného formulára môžete poslať žiadosť o odborné vyšetrenie, o radu alebo podrobnejšie informácie. Ak chcete, aby bola odpoveď hneď na prvýkrát vyčerpávajúca a úplná, uveďte nasledujúce údaje:
Aké vyšetrenie/zákrok požadujete?Nahrať prílohu k žiadosti (max. veľkosť 20MB):